Selecteer een pagina
Dorcas Hulp & Organisatie Oekraïne

Locatie: Oekraïne
Status:
Lopend project

Categorie: Maatschappij

Vanwege een langdurig conflict in het oosten van het land hebben miljoenen mensen dringende humanitaire hulp en bescherming nodig. Velen van hen zijn ouderen die zijn achtergebleven in het conflictgebied. Zij leven in barre omstandigheden. In Oekraïne worden mannen gemiddeld 66 jaar, en degenen die deze leeftijd bereiken leven vaak in armoede. De pensioenen zijn laag en veel ouderen belanden in situaties van dwangarbeid.

Er worden netwerken opgezet, zodat de gemeenschap de zorg voor ouderen op zich kan nemen. Ook wordt er concrete hulp geboden om armoede onder ouderen te verminderen. Dorcas traint en motiveert mensen om een hoger inkomen te verdienen in de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken en blijven families bij elkaar.

Verder wordt er humanitaire hulp geboden aan kwetsbare mensen die dicht bij de gevechtsgebieden wonen. Dit zijn vooral mensen die niet het sociale netwerk of de financiële middelen hebben om het gebied te verlaten, waaronder veel ouderen.

Maatschappij is een deel van ons bestaan. Het welzijn van anderen in onze leefomgeving gaat ons allen aan.

Bekijk de locatie

Contact

Stichting De Pagter Fonds
Postbus 451
2990 AL Barendrecht
Telefoon: (0180) 64 76 52

ANBI

Stichting De Pagter Fonds bezit de ANBI status. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.