Selecteer een pagina

Een veilig onderkomen, een goede gezondheid, kwalitatief onderwijs. Voor velen een vanzelfsprekendheid, maar dat is het lang niet voor iedereen. Omdat er nog een wereld te winnen is, steunt Stichting De Pagter Fonds dan ook uiteenlopende initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van de (mede)mens.

Sinds de oprichting in november 2002 draagt Stichting De Pagter Fonds een steentje bij aan projecten in binnen- en buitenland. In ontwikkelingslanden zijn dit vooral projecten die zich richten op het verbeteren van onderwijs en de gezondheid van (groepen) mensen en hun ontwikkelingskansen. Daarbij is er ook betrokkenheid bij projecten voor noodhulp. In Nederland steunen we projecten die op verschillende gebieden een positieve bijdrage leveren aan een zorgzame samenleving.

Stichting De Pagter Fonds voert zelf geen projecten uit, maar participeert door middel van financiële steun en, indien nodig, het leveren van expertise. De projecten worden uitgevoerd door de direct betrokken instellingen, stichtingen, organisaties en personen.

Stichting De Pagter Fonds staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 24342252. RSIN: 811752598

Doelstelling

Ieder mensenleven is evenveel waard en iedereen verdient gelijke kansen. Stichting De Pagter Fonds stelt zich dan ook ten doel om projecten te steunen die de levenskwaliteit van mensen verbetert. Dit kan een lokaal zorginitiatief zijn, maar ook internationale noodhulp of het betrokken zijn bij de bouw van een ziekenhuis in Ethiopië.

Onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg. Door ons meerdere jaren aan een goed doel te committeren, blijven we op de hoogte van de vorderingen en zien we zichtbare resultaten. Bekijk hier projecten waarbij Stichting De Pagter Fonds betrokken is.

Ons team

Het bestuur van Stichting De Pagter Fonds bestaat uit zes personen die hun werkzaamheden op vrijwillige basis en kosteloos verrichten, te weten:

H. De Pagter
Bestuurder (A)
Penningmeester

M. de Pagter-Sturm
Bestuurder (A)

L.H. de Pagter
Bestuurder (A)

F.J.S. de Pagter
Bestuurder (A)
Secretaris

J. Wielaart
Bestuurder (B)
1e voorzitter

D. van As
Bestuurder (B)

Beleidsplan 2024 t/m 2026

Stichting De Pagter Fonds ontvangt financiële bijdragen van bedrijven en particulieren. Om recht te doen aan de doelstellingen van Stichting De Pagter Fonds is voor de jaren 2024 t/m 2026 de volgende projectverdeling gemaakt:

Financieel

Hier kunt u de financiële gegevens downloaden en bekijken van Stichting De Pagter Fonds.

Contact

Stichting De Pagter Fonds
Postbus 451
2990 AL Barendrecht
Telefoon: (0180) 64 76 52

ANBI

Stichting De Pagter Fonds bezit de ANBI status. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.