Selecteer een pagina
Burka Faya Health Center Ethiopië

Locatie: Ethiopië
Status:
Lopend project

Categorie: Gezondheid

TTAF, The Free Aid Foundation,  wil bijdragen aan de zorg voor de armsten van de Ethiopische bevolking. Het is voor hen moeilijk om goede medische zorg te krijgen. Dit hangt samen met de slechte bereikbaarheid van goede ziekenhuizen, maar ook met de zorgkwaliteit in de rurale gebieden.

Het ontbreken van goede medische zorg leidt niet alleen tot medische problemen, maar ook tot andere negatieve sociale gevolgen, zoals uitsluiting buiten de gemeenschap en werkloosheid. Daarnaast is de psychische nood als gevolg van het ontbreken van zorg groot.

TTAF heeft daarom zich ten doel gesteld om één of meerdere Health Centers te realiseren. In de Ethiopische context heeft een Health Center de volgende kenmerken: 

  • 10 bedden
  • gericht op preventieve en curatieve gezondheidszorg
  • laboratorium
  • apotheek
  • ruimte voor bevallingen en moeder- en kindzorg

De bezetting zal bestaan uit ca. 30 personeelsleden.

Goede en bereikbare medische zorg is

een basisbehoefte voor iedereen.

Bekijk de locatie

Contact

Stichting De Pagter Fonds
Postbus 451
2990 AL Barendrecht
Telefoon: (0180) 64 76 52

ANBI

Stichting De Pagter Fonds bezit de ANBI status. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.