Selecteer een pagina
ZOA Vluchtelingenzorg Liberia
Locatie: Liberia
Status:
Lopend project
Categorie: Noodhulp

Het project is onderdeel van een groter programma, ondersteund door de Europese Unie. Dit programma wordt uitgevoerd door een consortium van 4 internationale NGO’s in zeven counties van Liberia. Het betreft een prachtig project waarbij we over een periode van 5 jaar groepen moeders willen helpen om hun kinderen te behoeden tegen ondervoeding (hetgeen kan leiden tot achterstand in hun ontwikkeling en kindersterfte). De belangrijkste doelstelling is om meer diversiteit aan te brengen in de dagelijkse voeding, dusdanig dat de inname van essentiële voedingsstoffen wordt verbeterd en ondervoeding bij jonge kinderen wordt tegengegaan. Wij willen dit doen door hen dusdanig te ondersteunen dat zij zelf in staat zijn om hun eigen groenten en fruit te kunnen verbouwen in tuintjes van 20 x 20 meter. De gestelde doelen zoals het opzetten van 40 mother’s groups en moestuinen, zijn behaald. Daarnaast zijn de tools voor het verzamelen van data verzameld en zijn de medewerkers getraind om deze tool’s te gebruiken.

Noodhulp en wederopbouw brengen hoop en uitzicht in moeilijke omstandigheden. Nieuwe toekomstperspectieven voor

hen die getroffen zijn door rampen

vragen onze aandacht.

Bekijk de locatie

Contact

Stichting De Pagter Fonds
Postbus 451
2990 AL Barendrecht
Telefoon: (0180) 64 76 52

ANBI

Stichting De Pagter Fonds bezit de ANBI status. Een ANBI is een instelling die het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.